Mijn bedrijf verzekeren

Mijn bedrijfsverzekering

Ook als ondernemer moet je jezelf goed verzekeren. Verdoold Hypotheken heeft alle expertise in huis om ook deze tak van je onderneming goed te organiseren. Aan wat voor verzekeringen moet je allemaal denken als je een bedrijf hebt?

  • Verzekeringen voor je bedrijfspand en de inboedel van je pand. Veel verzekeraars bieden ook speciale elektronicaverzekeringen aan.
  • Na een brand in je bedrijfspand, heb je niet alleen fysieke schade, maar liggen ook alle bedrijfsprocessen stil. Dit zorgt voor verlies van inkomen. Om zo snel mogelijk weer op te starten, moet je soms veel kosten maken. Een bedrijfsschadeverzekering dekt vrijwel al deze kosten. Ook de reconstructiekosten (kosten die je maakt voor het herstel van administratie en het opbouwen van het klantenbestand) vallen hieronder.
  • Bij het uitoefenen van je bedrijfswerkzaamheden kun je ongewild schade veroorzaken aan derden of eigendommen van derden. Deze schade wordt gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Als ondernemer kun je ook vermogensschade veroorzaken. Dit is de schade die een derde lijdt door het missen van inkomsten. Als je een adviserend beroep of bedrijf hebt, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing.
  • Ook als bestuurder kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade. Een speciale bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt dit.
  • Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering. Een conflict met een werknemer, een leverancier of een klant. Je moet er niet aan denken, maar het is dagelijkse praktijk voor ondernemers. Met een goede rechtsbijstandsverzekering
  • Ook alle transportmiddelen van je bedrijf moeten worden verzekerd. Ook het transport van goederen kun je verzekeren.
  • Als ondernemer heb je natuurlijk ook een zorgverzekering nodig.
  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering